Mācību Alianse

Mācību alianse

ĪSUMĀ PAR MUMS

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību Alianse” ir dibināta 2018. gada 31.maijā kā viena īpašnieka uzņēmums. Darbības tiesiskais pamats ir uzņēmuma Statūti, izglītības iestādes Nolikums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, kā arī citi ar izglītību saistīti Latvijas Republikas normatīvie akti. SIA "Mācību Alianse” ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde. Darbības pamatvirziens ir pieaugušo neformālā izglītība, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide un mūžizglītība.

"Mācību Alianse" piedāvā sekojošas izglītības pakalpojumu nozares:
• Profesionālā izglītība;
• Neformālā izglītība;

Mācību stundas (nodarbības) ilgums ir 45 minūtes.

Apmācāmo sasniegumi tiek vērtēti gala pārbaudījumos. Apmācības notiek Jums izdevīgā laikā un vietā, iepriekš par to vienojoties.

profesionālā tālākizglītība
otrd2

Mācību alianse

MŪSU MISIJA

Tālākizglītības iestādes "Mācību Alianse” misija ir īstenot augsti kvalitatīvas profesionālās apmācību programmas.
Mācību centrs piedāvā klātienes un tālmācības formā apgūt dažādas programmas.
Mācību laikā tiek izmantoti audiovizuālie materiāli un katram apmācāmajam tiek izsniegti izdales materiāli.
Mācības notiek klientam vēlamā valodā.
Kļūt par vadošo mācību centru apmācību nozarē, kas ir saistīts ar bīstamo iekārtu apkalpojošo personālu (gan atbildīgie speciālisti, gan iekārtu operatori).

Mācību alianse

MŪSU MĒRĶI

SIA " Mācību Alianse " mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem, izprotot to vajadzības un nodrošinot kvalitatīvus un konkurētspējīgus risinājumus, lai veicinātu izaugsmi, attīstību un stabilitāti.

123
Untitled design 4

Mācību alianse

mŪSU UZDEVUMI

Rūpes par mūsu klientu izaugsmi un konkurētspēju tiek balstīta uz elastīgu pieeju apmācību procesa organizēšanā. Palīdzam esošajiem sadarbības partneriem un jaunajiem izvēlēties tādu apmācību programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā un izaugsmē.
Mūsu uzdevums ir sekmēt Jūsu darbu, piesaistot atbilstošus resursus apmācību procesā:
• Pasniedzējus;
• Telpas un aprīkojumu.

Mūsu prioritātes:
• Sadarbības partneri un viņu vēlmes;
• Organizēt kvalitatīvas apmācības, katram apmācāmajam veltot individuālu pieeju;
• Uzlabot apmācāmo prasmes un kompetences;
• Pasniedzēji ar ievērojamu praktiskā darba pieredzi, kuri regulāri paaugstina savu kvalifikāciju.

Mācību alianse

MŪSU PERSONĀLS

Pasniedzēji ar lielu darba pieredzi savā specialitātē.

Nodarbībās tiek izmantotas laika gaitā pārbaudītas apmācību metodes, kuras piemērotas plašam klausītāju lokam.

Mācību centra pasniedzēji ir noteiktas jomas profesionāļi un konsultanti, kuri pilnībā orientējas savas jomā.

Praktiskās un teorētiskās nodarbības sniedz iespēju klausītājiem pilnveidot savas zināšanas atbilstoši jaunākajām prasībām un tendencēm nozarē.

Untitled design 5 1