Mācību Alianse

Ugunsdrošība

“Mācību Alianses” ugunsdrošības izglītības programmas laikā interesenti tiek sagatavoti ar ugunsdrošību saistītos jautājumos komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās. Apmācības laikā izglītojamie apgūst ugunsdrošības instrukciju principus un to izstrādi, praktiskajās nodarbībās izglītojamie apgūst instruktāžu veikšanas pamatprincipus, ugunsdzēsības hidrantu un ugunsdzēsības ūdens vadu pārbaužu nianses.

20 stundas

Kursa Mērķis:

Ugunsdrošības apmācības mērķis ir sagatavot par ugunsdrošību atbildīgo darbinieku iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību nozarēs, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanai, lai spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Ugunsdrošības pamati;
 • Ar ugunsdrošību saistītie normatīvie akti;
 • Ugunsdrošības instruktāžu izstrāde;
 • Ugunsdrošības tehniskais nodrošinājums;
 • Prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.
 • Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Patstāvīgi vadīt un organizēt ugunsdrošības jautājumus uzņēmumā;
 • Izveidot un sistematizēt ugunsdrošības jomas dokumentāciju;
 • Atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībām, veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus;
 • Pārvaldīt un kontrolēt ugunsdrošības jautājumus iestādē, organizācijā un komercsabiedrībā;
 • Paaugstināt savas zināšanas un kompetenci ugunsdrošībā.
 • Kursa beigās:

  Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” ugunsdrošības programmas apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.