Mācību Alianse

Darbs augstumā

“Mācību Alianses” apmācību programma “Darbs augstumā” ir paredzēta nodarbinātajiem, kuriem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes par darbā izmantojamo aprīkojumu, strādājot vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Kursa Mērķis:

Izglītības procesa ietvaros, sniegt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā. Papildus ievērot normatīvo aktu prasības, strādājot vismaz 1,5 metru augstumā.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Normatīvie akti, noteikumi un dokumentācija darbam augstumā;
 • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Kritienu ierobežošanas, apturēšanas un pozicionēšanas sistēmas;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Darba devēju un darba ņēmēju pienākumi;
 • Drošības zīmes, roku signāli;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Pirmā palīdzība;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par darbu augstumā;
 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Praktiskas zināšanas par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Iemaņas ātri un precīzi rīkoties nelaimes gadījumā;
 • Nelaimes gadījumu risku samazināšanās;
 • Zināšanu un kompetences paaugstināšana, darbam augstumā;
 • Normatīvu aktu pārzināšana par roku signāliem, darba drošību.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” apmācības darbam augstumā, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.