Mācību Alianse

Tilta celtņa operatori

Tilta celtņa operatoru apmācības ir paredzētas uzņēmumu darbiniekiem, kuri vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas konstrukcijas tilta celtņus, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakauj dažāda tipa kravu. Apmācības sniegs zināšanas par kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem.

Kursa Mērķis:

“Mācību Alianses” izglītības procesa ietvaros, sniegt tilta celtņu operatoriem zināšanas un prasmes par tilta celtņa pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem, darba drošības ievērošanu.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Tilta celtņu uzbūve;
 • Celšanas mehānismi, konstrukcija, tītava, troses vai ķēdes, trices;
 • Tilta celtņu pamatdarbības principi;
 • Tilta celtņu drošā ekspluatācija;
 • Tilta celtņa izmantošana, drošības prasības;
 • Tilta celtņu maksimālā celtspēja, augstums;
 • Kravas pārvietošanas ātrums;
 • Signāli un drošības zīmes;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Elektrodrošība;
 • Ugunsdrošība;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par tilta celtņu uzbūvi, darbības principiem.
 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Kravu bojājumu novēršana un samazināšana;
 • Praktiskas zināšanas par drošības prasībām, izmantojot tilta celtņus;
 • Normatīvu aktu pārzināšana par roku signāliem, darba drošību.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” tiltu celtņa operatora apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.