Mācību Alianse

Augstkāpēju darbs

“Mācību Alianses” apmācību programma “Augstkāpēju darbs” paredzētas tiem, kam nepieciešamas zināšanas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas 5 metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Kursa Mērķis:

Izglītības procesa ietvaros, iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas 5 metru augstumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām augstkāpēju darbam.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Normatīvie akti un to prasības, darbam augstumā;
 • Darba organizēšana atbilstoši darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā;
 • Kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to lietošana;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi, to izmantošana;
 • Speciālā inventāra un drošības sistēmu lietošana;
 • Virvju sistēmas izmantošana, kravu un citu smagumu celšanai un nolaišanai;
 • Darba drošības pasākumi, lietojot sastatnes;
 • Darba drošības pasākumi, izmantojot virvju un stiprinājumu sistēmas;
 • Drošības sistēmu organizēšanas pamatprincipi;
 • Drošības zīmes un roku signāli;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par augstkāpēju darbu;
 • Normatīvo aktu un to prasību pārzināšana, darbam augstumā;
 • Praktiskas zināšanas par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Darba drošības sistēmas organizēšanas pamatprincipus pārzināšana;
 • Zināšanu un kompetences paaugstināšana, darbam augstumā;
 • Nelaimes gadījumu risku samazināšanās.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot augstkāpēju darba apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.