Mācību Alianse

Atbildīgais speciālists par sastatņu montāžu un demontāžu

“Mācību Alianses” apmācību programma “Atbildīgais speciālists par sastatņu montāžu un demontāžu” ir paredzēta nodarbinātajiem, kas ir atbildīgi par sastatnēm, to drošu lietošanu, montāžu un demontāžu. Zināšanas palīdzēs izstrādāt plānu sastatņu montāžā un demontāžā, ņemot vērā darba drošības pasākumus un sastatņu pareizas lietošanas principus.

Kursa Mērķis:

Izglītības apmācības rezultātā, apgūt zināšanas sastatņu montāžas un demontāžas plānu izstrādē, ņemot vērā darba drošības pasākumus un sastatņu pareizas lietošanas principus. Papildus ievērot normatīvo aktu prasības un novērtēt izvēlēto sastatņu stiprību un stabilitāti.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Normatīvie akti, noteikumi un dokumentācija sastatņu drošai lietošanai;
 • Sastatņu montāžas, demontāžas plānu izstrāde;
 • Sastatņu veidi;
 • Sastatņu stiprības un stabilitātes novērtēšana, pieļaujamā slodze;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Darba aizsardzības pasākumi;
 • Drošības zīmes un roku signāli;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju;
 • Noslēguma pārbaudījums.
 • Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par sastatņu montāžu un demontāžu;
 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt sastatņu lietošanas speciālista pienākumus;
 • Praktiskās un teorētiskās zināšanas par sastatņu elementu atbilstību drošības prasībām;
 • Spēja patstāvīgi izstrādāt sastatņu montāžas un demontāžas plānu;
 • Nelaimes gadījumu risku samazināšanās;
 • Zināšanu un kompetences paaugstināšana par sastatņu drošu lietošanu.
 • Kursa beigās:

  Sekmīgi nokārtojot atbildīgā speciālista par sastatņu montāžu un demontāžu apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.