Mācību Alianse

STROPĒTĀJI

Stropētāju apmācības laikā interesenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai varētu uzņēmumā strādāt par stropētāju. Apmācības ir paredzētas personām, kas uzņēmumos vai objektos veic kravu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

Kursa Mērķis:

“Mācību Alianses” izglītības programmas mērķis ir sagatavot stropētājus veikt patstāvīgi drošus kravu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus. Sniegt zināšanas un prasmes par drošiem stropēšanas darbiem.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas
 • Normatīvie akti, noteikumi un dokumentācija darbam ar stropēšanas ierīcēm;
 • Kravu satveršanas ierīces, palīgierīces, stropēšanas rīki, inventārs, paņēmieni
 • Kravu defektu noteikšana, to pārbaude, satvērējierīču brāķēšana;
 • Kravu veidi, darbs ar īpašām kravām, shēmas;
 • Signāli un drošības zīmes;
 • Elektrodrošība;
 • Ugunsdrošība;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par stropēšanas darbiem;
 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Kravu bojājumu novēršana un samazināšana;
 • Praktiskas zināšanas par kravas celtņiem, celtspēju, satveršanas palīgierīcēm, stropju veidiem un kravas klasifikāciju;
 • Praktiskas zināšanas par kravu ieāķēšanu, noāķēšanu, iekraušanu, celšanu, izkraušanu;
 • Orientēšanās celtspējas tabulās, lai izvēlētos atbilstošās stropes;
 • Normatīvu aktu pārzināšana par roku signāliem, darba drošību.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” stropētāju apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.