Mācību Alianse

Iekrāvēju operatori

Iekrāvēju operatoru apmācības ir paredzētas tiem, kam nepieciešamas zināšanas par pārvietojamās kravas gabarītiem, svariem, veidiem. Apmācības sniegs prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces un instrumentus, ievērojot MK noteikumu prasības, kā arī sniegs zināšanas par iekrāvēja tehnisko apkopi, kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību.

Kursa Mērķis:

“Mācību Alianses” izglītības procesa ietvaros, sniegt zināšanas un prasmes veikt iekrāvēja tehnisko apkopi, ievērot transportlīdzekļa un kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību, spēt pārbaudīt kravas satvērējierīces, orientēties celtspējas tabulās un ievērot darba drošības prasības.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Normatīvie akti un noteikumi;
 • Kravas satvērējierīces;
 • Celtspējas tabulas;
 • Iekrāvēja uzbūve;
 • Vadības aparatūra;
 • Iekrāvēju tehniskā apkope;
 • Darba drošības prasības;
 • Vides aizsardzības noteikumi;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par iekrāvēju uzbūvi;
 • Celtspēju tabulu pārzināšana, celšanas mehānismi;
 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Kravu bojājumu novēršana un samazināšana;
 • Nelaimes gadījumu risku samazināšanās;
 • Praktiskas zināšanas par drošības prasībām;
 • Normatīvu aktu pārzināšana.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” iekrāvēju operatora apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.