Mācību Alianse

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apmācības ir paredzētas uzņēmumu darbiniekiem, kuri strādā ar pacēlājiem (groziem, platformām), kas paredzēti cilvēku celšanai. Zināšanas palīdzēs darbiniekiem pasargāt pašiem sevi, kā arī neapdraudēs citu nodarbināto veselību un dzīvību. Papildus mazinās risku bojāt darba inventāru.

Kursa Mērķis:

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apmācības rezultātā, sniegt teorētiskās zināšanas par pacēlāja pareizu ekspluatāciju un lietošanu, pacēlāja darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu. Papildus ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā un cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Normatīvie akti, noteikumi un dokumentācija darbam ar cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem;
 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja klasifikācija;
 • Cilvēka celšanai paredzētā pacēlāja atbilstības novērtēšanas prasības;
 • Darba drošības noteikumi;
 • Elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Drošības zīmes un roku signāli;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Pirmā palīdzība;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem;
 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Pārzināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja izmantošanas iespējas;
 • Pārzināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja uzbūvi un mehānismus;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Praktiskas zināšanas par drošības prasībām;
 • Pareiza un droša cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja lietošana;
 • Normatīvu aktu pārzināšana.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apmācības, izglītojamie saņem mācību centra izsniegtu apliecību.